Για κάθε έργο η LiNE UP design εξασφαλίζει μια συνεχή επαφή με τον πελάτη, προκειμένου να αναλύσει λεπτομερώς τις επιχειρησιακές ανάγκες, όπως εταιρική ταυτότητα, την παρουσίαση και τον οικονομικό προϋπολογισμό πριν αρχίσει τον εκάστοτε σχεδιασμό. Η ομάδα σχεδιασμού χρησιμοποιώντας την δημιουργικότητα και την φαντασία της σε συνδυασμό με υψηλές τεχνολογίες, παρουσιάζει το προσχέδιο του περιπτέρου με όλα τα χαρακτηριστικά του , δίνοντάς σας μια εντελώς ρεαλιστική εικόνα του έργου.